Kambo IL

Dommerregninger

Dommerregninger

Retningslinjer for dommerregning

kretsene vedtar egne rutiner

Info administrasjon sesongen 2018
Fagkonsulent Runar Tønnesen NFF Østfold

 

Dommerregning er det samme som en reiseregning og følger statens reiseregulativ i forhold til reiseutgifter og evt. diett. Vedtatt sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 (skattefri del)

 • Etter at ny personopplysningsforskrift ble innført er personnummer byttet ut med dommernummer på regningen. Dommer må ringe ansvarlig kontaktperson i klubb og avklare hvordan personnummer skal håndteres/formidles i forhold til behandling av dommerregningen i klubben. Noen kretser kan ha egne bestemmelser.
 • Dommerregning lastes ned og lagres på egen pc – standard informasjon legges inn som en mal – alle feltene må være fylt ut.
 • Dommerregningen må signeres manuelt før innsending. Den skrives ut, signeres, scannes og sendes på e-post til klubb i PDF format.
 • E-post er ikke godkjent som elektronisk signatur - og dommerregningen må derfor signeres manuelt.
 • Dommerregningen sendes fra egen e-postkonto direkte til klubbens (hjemmelagets) hovedadresse som står oppgitt på klubbens hjemmeside. Eller den sendes til adresse som klubben har oppgitt til krets der dommerregning skal sendes.
 • Hvis det ikke er mulig å skanne må dommerregningen sendes i post/leveres klubb
 • I forhold til personopplysninger skal ikke dommerregningen leveres manuelt eller legges i en postkasse. Dette i henhold til nytt personverndirektiv som gjelder fra mai 2018. Dommerregningen skal utbetales via bank og ikke kontant.
 • Det skal oppgis faktiske reiseutgifter for riktig transportmiddel – se satsene i Statens reiseregulativ på regjeringen.no. Hvis kollektivtransport benyttes skal billettutgifter oppgis (trenger ikke bilag da satsene er faste)
 • Ved bomavgifter og parkeringsutgifter er det ikke nødvendig med bilag for bom, mens det for parkeringsutgifter må legges ved bilag.
 • Reiserute skal alltid oppgis og hvilken måte dommeren har reist på hvis utgifter for reise og diett er påført.
 • Samkjøring skal benyttes der dette er mulig for dommertrio/dommerkvartett. Vedkommende som kjører skal føre opp passasjertillegg. Hvem som er passasjerer må oppgis.
 • Kretser har fastsatt frist for når utbetaling av dommerregning fra klubb skal gjøres.
 • Dersom et lag uteblir fra kamp uten å varsle – eller varsler så sent at dommer ikke får beskjed og møter til oppdraget – skal dette laget dekke dommerhonorar og reiseutgifter selv om kampen ikke ble spilt.
 • Dommere som ikke selv kjører bil, men blir kjørt av andre f.eks. foresatte har krav på å få dekket kilometergodtgjørelse. I slike tilfeller skal det ikke kreves passasjertillegg.

 

Dommerregninger som ikke følger denne standarden kan ikke behandles. Dommer vil ikke få tilbakemedling om dette, men den vil bli arkivert til korrekt utfylt er mottatt.

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift